Nowe władze PZF

maj 31, 2022 | Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uzupełniło skład Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowego członka Komitetu Wykonawczego Jarosława Jaworskiego zastąpił Łukasz Kiliński. W składzie Komisji Rewizyjnej Pawła Kacprzaka zastąpił Piotr Gąsiorowski. 

 

Walne Zgromadzenie Członków PZF 26 maja 2022 r. powołało do składu Komitetu Wykonawczego Łukasza Kilińskiego. Głosowanie odbyło się w związku z rezygnacją Jarosława Jaworskiego. Następnie Komitet Wykonawczy, na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie, ponownie wybrał Konrada Klimka na Przewodniczącego.

 

Obecnie Komitet Wykonawczy PZF działa w składzie: Konrad Klimek – Przewodniczący, Ewa Gawrońska-Micuń – Wiceprzewodnicząca, Łukasz Kiliński – Wiceprzewodniczący i Tomasz Mazurkiewicz – Wiceprzewodniczący.

 

W związku końcem kadencji Pawła Kacprzaka w Komisji Rewizyjnej, uzupełniono jej skład. WZ PZF wybrało do niej Piotra Gąsiorowskiego.

 

Obecnie Komisja Rewizyjna działa w składzie: Stanisław Atanasow, Piotr Gąsiorowski oraz Dariusz Jamroży.