Rekordowy wzrost obrotów faktoringu

kwi 26, 2022 | Informacje prasowe

W pierwszym kwartale 2022 r. branża faktoringowa zanotowała wzrost o blisko jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To rekordowe tempo rozwoju w historii sektora. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nabyły w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To aż o 32,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten wyniósł 79,1 mld zł. Z usług faktoringowych korzysta obecnie prawie 21 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 5,5 mln faktur.

 

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

 

– Rok 2022 branża faktoringowa rozpoczęła bardzo dynamicznie. Udało się to mimo wielu przeciwności. Pierwszoplanową barierą są obecnie obawy związane ze skutkami gospodarczymi i politycznymi zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Kolejnym problemem są nadal odczuwalne dla przedsiębiorców skutki recesji gospodarczej wywołanej pandemią, a także rosnąca niepewność w odniesieniu do wpływu, jaki Polski Ład może mieć na naszą branżę. 

Imponujące wyniki branży na początku tego roku to zapowiedź, że cały rok może być dla sektora najlepszy w historii.

– mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

 

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 20,8 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one blisko 5,5 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania.

 

Wśród przedsiębiorców odczuwalny jest rosnący popyt na faktoring. Usługa pozwala bowiem w sposób bardzo elastyczny i w trybie natychmiastowym zamienić należności na gotówkę. Ma to ogromne znaczenie dla naszych klientów funkcjonujących w trudnym otoczeniu i borykających się m.in. z galopującą inflacją. Wzrost cen towarów i usług, oprócz naturalnego rozwoju branży, niewątpliwie przyczynił się także do rekordowych wyników branży. 

dodaje Konrad Klimek.

 

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne. Stanowią blisko połowę klientów sięgających po tę formę finansowania. Natomiast jedna trzecia to dystrybutorzy dóbr i produktów. Wystawiają one najczęściej faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, dlatego istotne z punktu widzenia klientów jest ich natychmiastowe „odmrożenie”. Dzięki temu mogą bez zakłóceń prowadzić działalność regulując na bieżąco swoje zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy.