Wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej członków PZF

wrz 4, 2020 | Informacje prasowe

Zmniejszenie liczby niezapłaconych faktur, wzmocnienie motywacji i woli dłużnika do spłaty należności, minimalizowanie kosztów późnej windykacji oraz uzyskanie większej dynamiki spłacalności zaległości – to tylko niektóre z korzyści jakie daje ERIF BIGwin.

 

W trudnych czasach pandemii ERIF BIG S.A. chcąc wspierać małe i duże przedsiębiorstwa, zaprojektował kompleksowy system odzyskiwania należności. Dzięki innowacyjnym modyfikacjom standardowych metod, powstało o wiele bardziej skuteczne rozwiązanie windykacyjne.

 

Zobacz krótki film o BIGwin:

Elementy BIGwin mogą być stosowane zarówno na wstępnym etapie monitorowania płynności finansowej, jak również po bezskutecznych działaniach windykacyjnych. Obserwacje danych bazy wykazały, że korzystanie z procesu BIGwin umożliwia odzyskanie znacznie więcej należności. Już w ciągu 30 dni od wysłania powiadomienia nasi klienci odzyskują nawet 8,03% należnej sumy.

 

Czteroetapowe rozwiązanie
pastedGraphic_1.png

 

W ramach BIGwin ERIF oferuje czteroetapowy proces, na który składają się: prewencja, wezwanie do zapłaty – informujące o możliwości wpisu do bazy ERIF, dopisanie dłużnika do bazy oraz wysłanie powiadomienia o wpisie.

 

Na etapie działań prewencyjnych rekomenduje stosowanie znaków graficznych, informujących o współpracy z ERIF BIG S.A., co znacznie minimalizuje czas i koszty późniejszej windykacji. W kolejnym etapie oferuje nowe wezwanie do zapłaty 3.0. Wysyłka wezwań z klauzulą, która informuje o ewentualnym dopisaniu do bazy Biura Informacji Gospodarczej, jest ustawowym obowiązkiem każdego wierzyciela w procesie windykacyjnym. Dzięki wysłaniu wezwania spełniony zostaje ustawowy obowiązek oraz wzrasta prawdopodobieństwo spłaty należności. W przypadku nieskuteczności tych kroków, ERIF proponuje dopisanie dłużnika do rejestru ERIF BIG S.A. oraz wysyłkę powiadomienia o wpisie na autorskim layoucie 3.0.

 

Innowacyjna formuła pism daje większą przejrzystość informacji, co skutkuje lepszym zrozumieniem przekazywanych komunikatów.

 

Absolutną nowością jest zawarty w powiadomieniu wypis z rejestru zapytań dotyczący danego dłużnika.

 

Rozwiązane ERIF BIGwin podnosi skuteczność odzyskiwania należności. Jednocześnie jest skonstruowane tak, by można było go dowolnie dopasować do istniejącego już procesu windykacyjnego w danej organizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu: BIGwin@erif.pl

Dowiedz się więcej o BIGwin.