Podsumowanie 2019 roku, czyli co w bazie ERIF przyniósł IV kwartał

lut 11, 2020 | Badania i raporty

Ukazał się najnowszy raport dotyczący wielkości i struktury bazy danych biura informacji gospodarczej ERIF, dotyczący wyników za IV kwartał 2019 r.

 

3 stycznia 2020 roku, czyli w dzień wykonania audytu, w bazie ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 80 mln zobowiązań o łącznej wartości 48,7 mld zł.

>> pobierz pełną wersję raportu „Raport IV kwartału 2019 roku. Wielkość i struktura bazy danych oraz dane porównawcze z poprzednich okresów.” <<

 

Rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF BIG S.A. znakomicie widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie ponad 5,4 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym o ponad 4,5 mln konsumentów oraz ponad 880 tys. firm.

 

 

 

Rozwój bazy danych ERIF BIG względem poprzedniego roku

Najnowszy raport z wielkości i struktury bazy ERIF podsumowuje IV kwartał, a więc i cały 2019 rok. Pozwoliliśmy sobie zestawić dane z najnowszego raportu z analogicznym okresem na koniec 2018 roku, co uwidacznia rozwój bazy ERIF na konkretnych liczbach. Wraz z zakończeniem 2019 roku nasza baza danych zawierała:

  • informacje o ponad 80,4 mln zobowiązań – zmiana vs. 2018 r. o +27,27 mln (+51%),
  • łączną wartość zobowiązań na 48,7 mld PLN (dokładnie 48,66 mld PLN) – zmiana vs. 2018 r. o +6,05 mld PLN (+14%),
  • informacje o 5,41 mln konsumentów i firm – zmiana vs. 2018 r. o 400 tys. (+8%).

 

Raporty ERIF BIG udostępnione w 2019 roku

Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF BIG w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wyniosła 13 606 292. Wszystkie te materiały, łącznie z najnowszym raportem za IV kwartał 2019 r., zostały zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu:

>> pobierz pełną wersję raportu „Raport IV kwartału 2019 roku. Wielkość i struktura bazy danych oraz dane porównawcze z poprzednich okresów.” <<