Co nowego w bazie ERIF? Podsumowanie III kwartału

gru 23, 2019 | Badania i raporty

Ukazał się najnowszy raport za III kwartał 2019 r., przedstawiający dane na temat wielkości oraz struktury bazy należącej do ERIF.

 

Do jakich zmian doszło względem poprzedniego kwartału, jak i całego prezentowanego okresu? Jak zmieniła się struktura wartości oraz liczby zobowiązań? Co było głównym tytułem zadłużenia? Na te wszystkie postawione pytania oraz wiele innych odpowiedzieliśmy w raporcie, który jak zawsze powstał przy czynnym udziale firmy KPMG Audyt Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do krótkiego podsumowania, sprawdzenia całego raportu oraz zapoznania się z załączoną infografiką – prezentującą najważniejsze zagadnienia.

 

>> pełna wersja raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. III kwartał 2019 roku” <<

 

Wzrost wartości i liczby zobowiązań

 

Jak co kwartał, także i w tym zanotowaliśmy wzrost wartości zobowiązań, które z 44,3 mld złotych w II kwartale, wzrosły aż do 46 mld złotych na koniec kwartału trzeciego.

 

Taki wynik jest przede wszystkim rezultatem zmiany struktury ilościowej, która w porównaniu z poprzednim okresem (około 60 mln zobowiązań), urosła aż do ponad 71 mln.

 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

 

Równomierny wzrost wolumenu zobowiązań negatywnych

 

Raport pokazuje także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec III kwartału 2019 r. wyniosła ponad 29,1 mld zł, a wygenerowało ją ponad 3,5 mln spraw. Stosunek zobowiązań pozytywnych do negatywnych wynosi nadal ok. 95%.

pastedGraphic_2.png

 

W raporcie poruszyliśmy również inne istotne kwestie, takie jak:

  • Kwestie zadłużenia, czyli z jakich tytułów w III kwartale 2019 roku następował najczęstszy przyrost informacji negatywnych.

Pośród konsumentów prym wiodły zobowiązania z tytułu pożyczek oraz te zaklasyfikowane jako “pozostałe”. W przypadku firm były to najczęściej zadłużenia wynikające z niepłacenia za multimedia oraz nieregulowania zobowiązań wobec banków.

  • Salda poszczególnych zobowiązań, czyli jaka liczba osób lub podmiotów gospodarczych posiadała określoną wysokość zadłużenia.

W tym obszarze tradycyjnie zanotowaliśmy najwięcej zobowiązań (ponad 53 mln) na kwotę nieprzekraczającą 200 złotych. Najmniej z kolei było tych, których wartość przekraczała 10 000 złotych (ponad 600 tys.).

  • Dane i profile demograficzne zadłużonych, czyli podział liczby oraz wielkości zobowiązań w odniesieniu do wieku oraz miejsca zamieszkania.

W tym odniesieniu najwięcej osób posiadających pozytywne dane było w przedziale 25 – 34 lata (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). Z kolei najwięcej negatywnych przypadków wystąpiło w grupie 35 – 44 lata.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.

 

>> pełna wersja raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. III kwartał 2019 roku” <<