PZF na Credit Management & Collection Days

lis 14, 2019 | Informacje prasowe

Zatory płatnicze to jeden z głównych problemów rodzimej gospodarki. Z ich powodu przedsiębiorcy zmagający się z niepłacącymi na czas klientami i kontrahentami, muszą walczyć o zachowanie płynności finansowej. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest rosnący poziom zadłużenia naszego społeczeństwa, który wynika w dużej mierze z faktu, iż w naszym kraju brakuje odpowiedniej edukacji w tematach związanych z finansami osobistymi. Wspomniane kwestie są dostrzegane przez firmy z sektora finansowego, które postulują wypracowanie wspólnego planu, który miałby uzdrowić ekosystem płatności, a także wspomóc konsumentów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji finansowych. Aby mógł on zaistnieć, konieczna jest współpraca między podmiotami z sektora, określenie wspólnych celów, jak i również budowa oraz wzmocnienie relacji z ustawodawcą. Zagadnienie związane ze współpracą wszystkich podmiotów rynku finansowego stało się przedmiotem debaty podczas Credit Management & Collection Days, konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), która odbyła się w dniach 14-15 listopada w Łochowie. W debacie udział wziął Sebastian Grabek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Polski Związek Faktorów.

 

Branża finansowa to jeden z największych sektorów naszej gospodarki. Należy do niego wiele przedsiębiorstw i instytucji, które reprezentują interesy różnych podmiotów i wbrew pozorom są to nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale również firmy windykacyjne, faktoringowe czy Biura Informacji Gospodarczej. Ci wszyscy uczestnicy rynku finansowego – każdy na innym etapie – mają kontakt z zadłużonymi firmami czy konsumentami lub potencjalnymi dłużnikami, a w związku z tym uczestniczą w ekosystemie płatności. Jak jednak sprawić, aby podmioty funkcjonujące w jednej branży działały wspólnie, mając często odmienne interesy? Coraz częściej podnoszone są głosy, że taka współpraca jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna dla dobra zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Zdaniem uczestników konferencji organizowanej przez PZZW, jednym ze sposobów na to, aby osiągnąć ten cel, jest przede wszystkim rozpoczęcie wielostronnych rozmów, które miałyby się przełożyć na konkretne inicjatywy i ustalenia. Okazją do startu takich działań była właśnie konferencja Credit Management & Collection Days. Sektor windykacji zaprosił do udziału w niej inne podmioty z branży finansowej.  

 

– Funkcjonując w jednym sektorze, wszyscy dostrzegamy potrzebę zmiany dotychczasowego kierunku działań, aby był on zgodny z obecnymi realiami gospodarczo-ekonomicznymi, wpływającymi na prowadzenie biznesu w Polsce, które na naszych oczach ulegają zmianie. Chcemy również, aby stanowił on odpowiedź na wymagania, które stawiają nam klienci i był dopasowany do potrzeb i problemów zgłaszanych przez konsumentów. Misją naszej branży jest naprawianie niedoskonałości procesów płatniczych i kredytowych, oraz promowanie zasad prowadzenia odpowiedzialne i etycznej windykacji. Możemy tego dokonać działając razem i wykazując proaktywną postawę, która zagwarantuje, że firmy na rynku finansowym będą mogły dalej z powodzeniem prowadzić swoją działalność i wspierać zarówno wierzycieli, jak i zadłużone podmioty. Jednak przez wspólne działanie nie rozumiemy tylko wspólnych inicjatywy podmiotów z sektora windykacji. Do współpracy zapraszamy innych przedstawicieli branży finansowej – wszystkich tych, którzy mają codzienny kontakt z konsumentami, dla których świadczą usługi finansowe. Problemami dłużników lub naprawianiem źle działających elementów naszego rynku należy zająć się w sposób kompleksowy – zaznacza Piotr Badowski, Prezes Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, organizatora konferencji Credit Management & Collection Days. 

 

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że takie konferencje jak Credit Management & Collection Days są doskonałym miejscem do zbierania doświadczeń osób z branży. – Możemy się wiele nauczyć od innych instytucji z sektora finansowego, posłuchać, jakie rozwiązania stosują i czerpać z nich wiedzę czy po prostu inspirację. Dużą wartość ma dla nas możliwość spotkania i wymiany spostrzeżeń z liderami opinii oraz osobami reprezentującymi różne przedsiębiorstwa i organizacje mające wpływ na kształt rynku windykacji czy szerzej – branży finansowej i przepisów, którymi się ona rządzi. Wierzymy, że współpraca podczas takich wydarzeń jak to, które miało miejsce 14-15 listopada dopiero się zaczyna, a ich kontynuacja i efekty wspólnych działań będą widoczne w przyszłości, podczas wspólnych projektów. Naszym zdaniem potrzebni są eksperci, którzy znajdą przestrzeń do realizowania działań także po wydarzeniu, bo pomysłów nam nie brakuje – mówi Anna Witkowska, Dyrektor Departamentu Windykacji w Provident Polska S.A.

 

Wypracowanie wspólnych stanowisk

 

W ramach wyłonionych wspólnych działań PZZW ma w planach przede wszystkim skupienie się na podjęciu współpracy z innymi podmiotami z branży finansowej oraz nawiązaniu i podtrzymaniu już wypracowanych relacji z przedstawicielami ministerstw. Na to, że budowa i wzmocnienie relacji z ustawodawcą są istotne, wskazują także inne podmioty rynku finansowego. Zdaniem Sebastiana Grabka, Dyrektora Centrum Finansowania Handlu i Faktoringu w HSBC Polska, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, warto zrobić kolejny krok i pomyśleć o szerszej współpracy z instytucjami, które działają w obrębie branży, jak i poza nią, aby przedstawiać wspólny głos w sprawie planowanych zmian w prawie. Takie działanie podjęło już PZZW, organizując Śniadania Legislacyjne – wspólną platformę do wymiany opinii członków branży zarządzania wierzytelnościami oraz przedstawicieli urzędów centralnych. Regularne spotkania poświęcone są najważniejszym zmianom prawnym, które w znaczący sposób zmieniają niektóre aspekty związane z procesem odzyskiwania należności, ale również wpływają na sytuację wierzycieli czy samych dłużników.

 

– Polskiemu Związkowi Faktorów od dawna zależy na rozpoczęciu dialogu ze stroną rządową, m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości, a taką możliwość mamy właśnie dzięki udziałowi w Śniadaniach Legislacyjnych. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w wypracowanej i sprawdzonej już formule, szczególnie w obliczu ostatnich zmian w kodeksie cywilnym. Jesteśmy otwarci na rozmowę i poszukiwanie wspólnych obszarów do działania, a naszym zdaniem takich inicjatyw ciągle brakuje – dodaje Sebastian Grabek biorący udział w panelu dyskusyjnym pt. „Strategia dla branży – jak kompleksowo budować relacje i współpracować na rynku finansowym”.

 

Podobnego zdania jest Anna Witkowska: – Śniadania Legislacyjne pokazały, że wspólne rozmowy z ustawodawcą przynoszą efekt, nawet jeżeli jest on oddalony w czasie czy po drodze pojawiają się pewne trudności. W grupowym prezentowaniu zdania jest siła, bez względu na to czy ustawodawca zgodzi się z przedstawionymi propozycjami, czy też nie. Podczas konferencji organizowanej przez PZZW mieliśmy okazję zapoznać się z przewidywaniami liderów branży, ale także poznać ich interpretację zmian ustawodawczych, jak i przemyślenia odnośnie trendów, nie tylko od strony procesowej, ale i technologicznej. Jesteśmy przekonani, że spotkania tego rodzaju, to skarbnica wiedzy, z której wynosimy zawsze wiele inspiracji, wdrażając je później w codziennej pracy, np. w procesach windykacyjnych itp. – dodaje.

 

Edukacja społeczeństwa

 

Uczestnicy konferencji dostrzegli ogromną potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie finansów, która powinna odbywać się przy wsparciu wszystkich podmiotów z rynku. Zdaniem Anny Witkowskiej, nauka odpowiedzialnego zarządzania własnym budżetem jest zaniedbanym tematem w naszym społeczeństwie i mogłaby być podstawą, na której zostałaby zbudowana współpraca między firmami z rynku finansowego.

 

– Zależy nam przede wszystkim na edukacji konsumenta, ale także, w szerszej perspektywie, na nauce dzieci i młodzieży dotyczącej tego, jak odnaleźć się w świecie finansów osobistych. W polskich szkołach brakuje programów, które w pełni wyjaśniłyby kwestie związane, chociażby z płaceniem podatków, pozyskiwaniem dodatkowych środków czy dyscypliną płatniczą. Naszym głównym celem jest zapobieganie pogłębiającemu się nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa oraz zwiększenie świadomości na temat tego, jak szybko i „bezpiecznie” wyjść z kłopotów finansowych i uniknąć popadnięcia w spiralę zadłużenia – dodaje Witkowska. 

 

Wiele organizacji czy firm obecnych na rynku finansowym prowadzi działania edukacyjne na własną rękę. Może się jednak okazać, że wspólne inicjatywy mogą przynieść wiele więcej korzyści. – Jako Związek Faktorów od wielu lat organizujemy konkurs dla studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych z zakresu faktoringu. Myślimy o szerszej współpracy, w ramach której moglibyśmy zaprosić inne podmioty z rynku do połączenia sił. Chcemy wprowadzić do szkół nową formułę, gdzie praktycy, osoby z doświadczeniem, zaoferowałyby swoje wsparcie merytoryczne i doświadczenia, z których studenci mogliby czerpać wiedzę – mówi Sebastian Grabek.

 

Jak zaznacza Piotr Badowski, podczas konferencji można było przekonać się, że tematy związane z budowaniem relacji i współpracy w branży zarządzania wierzytelnościami mają bardzo duże znaczenie dla wszystkich uczestników rynku finansowego, szczególnie w kontekście rosnącego zadłużenia naszego społeczeństwa. – Ten fakt ostatecznie przekonał nas o konieczności podjęcia współpracy z innymi podmiotami. Dlatego w wydarzeniu wzięły udział między innymi firmy z branży windykacyjnej, pożyczkowej, IT, które oferują usługi dla sektora finansowego, ale także przedstawiciele urzędów centralnych czy Biura Informacji Gospodarczej. Prelekcje i debaty, które odbyły się w ramach konferencji, podejmowały kompleksowo tematy dotyczące odzyskiwania należności i zadłużenia, np. z perspektywy ekonomiczno-legislacyjnej, jak współpracy międzysektorowej w tym aspekcie. 

 

Więcej na: https://cmcd.pl.