Wielkość i struktura bazy danych ERIF – raport za II kwartał 2019 r.

sie 14, 2019 | Badania i raporty

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. opublikowało raport dotyczący wielkości oraz struktury swojej bazy za II kwartał 2019 roku. Audyt, jak co kwartał przeprowadzony we współpracy z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. wykazał, że w drugim kwartale 2019 roku ERIF BIG S.A. ponownie wykazał znaczny wzrost zobowiązań w swojej bazie.

 

1 lipca 2019 roku, czyli w dzień wykonania audytu, w bazie ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 63 mln zobowiązań o łącznej wartości przeszło 44,3 mld zł. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi danymi, które pokazują, że zarówno wolumen, jak i jakość naszej bazy systematycznie rośnie.

 

Możesz pobrać pełną wersję raportu ze strony ERIF.

 

Nieustanny rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF BIG S.A. znakomicie widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie ponad 5,1 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym o ponad 4,3 mln konsumentów oraz ponad 831 tys. firm.

 

Porównując te liczby do wyników po pierwszym kwartale 2019 roku, w badanym okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku odnotowaliśmy zwiększenie liczby spraw o niemal 9%, a w zakresie wartości zobowiązań suma ta wzrosła o ponad 966 mln zł.

 

Jeszcze wyraźniej dynamikę rozwoju bazy ERIF pokazuje porównanie drugiego kwartału 2019 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Do połowy 2018 roku liczba zobowiązań w ERIF BIG S.A. wynosiła ponad 32 mln, co oznacza, że w ciągu roku łączna liczba spraw w bazie wzrosła o ponad 56%.

 

Warto podkreślić bardzo dynamiczny wzrost wolumenu spraw pozytywnych. Na dzień audytu baza ERIF BIG S.A. zawierała ponad 60 mln informacji o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Tymczasem drugi kwartał 2018 roku zaczynaliśmy z liczbą ponad 37 mln informacji pozytywnych, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba zwiększyła się o ok. 62%. W sumie pozytywne wpisy stanowią już ponad 94% wszystkich informacji zawartych w bazie danych ERIF BIG S.A.

 

Raport pokazuje także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec drugiego kwartału 2019 r. wyniosła ponad 28,6 mld zł, a wygenerowało ją niemal 3,5 mln spraw.

 

Analizując strukturę informacji negatywnych dochodzimy do wniosku, że konsumenci najczęściej mają problem ze spłatą zobowiązań pożyczkowych (29,26%) oraz zadłużeń z tytułu opłat za multimedia (22,67%). Z kolei podmioty gospodarcze najczęściej zalegają z opłatami za produkty ubezpieczeniowe (45,75%) oraz multimedia (43,37%).

 

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, treść raportu została zatwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu:

 

Pełny raport znajduje się na stronie ERIF.

 

W sprawie oferty ERIF, który jest Partnerem Wspierającym PZF jak i danych zaprezentowanych w raporcie mogą Państwo zwracać się do osoby dedykowanej w ERIF dla branży faktoringowej.

 

Kontakt:
Cezary Ciopiński – Menadżer ds. Kluczowych Klientów
tel.: 692 262 159
email: Cezary.Ciopinski@erif.pl