Polscy faktorzy utrzymują dynamiczne tempo wzrostu

lip 22, 2019 | Informacje prasowe

Popyt na faktoring w Polsce nadal rośnie. Rynek zanotował w I półroczu 2019 r. wzrost obrotów o 21 proc. Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów objęły wierzytelności o wartości 132 mld zł, podczas gdy rok temu kwota ta sięgała 109,1 mld zł. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie blisko 16,6 tys. przedsiębiorstw. Zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym najszybszy wzrost zanotował faktoring pełny.

 

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 29 członków: 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 3 podmioty o statusie partnera oraz 2 członków honorowych.

 

Firmy należące do PZF sfinansowały w I półroczu 2019 r. działalność krajowych przedsiębiorstw     na łączną kwotę 132 mld zł. Dzięki temu rynek zanotował wzrost o 21 proc.

 

Wykres 1. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w I półroczu 2019 r. (w mld zł)

– Rynek faktoringu w Polsce nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu. Usługa ma ogromny potencjał, który udaje się coraz lepiej wykorzystać. Zdecydowana większość dużych faktorów i spora część graczy średniej wielkości odnotowała dwucyfrowe wzrosty, niekiedy bardzo wysokie. Jeden podmiot z rynkowej czołówki może pochwalić wzrostem nawet ponad 100-procentowym. To pokazuje, że popyt na faktoring stale rośnie. Przedsiębiorcy poszukują finansowania i stawiają na rozwiązanie szybkie i wygodne –

– mówi Sebastian Grabek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

 

– Obserwujemy przy tym przetasowania w rynkowej czołówce. Liderem został faktor spod znaku BGŻ BNP Paribas. To efekt przejęcia przez tę grupę sieci Raiffeisen w Polsce. Na drugim miejscu plasuje się dynamicznie rosnący Pekao Faktoring, a na trzecim ING Commercial Finance – niedawny lider sektora –

– dodaje Sebastian Grabek.

 

Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale stał się faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym. Umożliwia szybki dostęp do środków na bieżącą działalność, połączony z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2019 r. w jego ramach blisko 66,9 mld zł wierzytelności, co stanowi 51 proc. obrotów. Kolejne 32 proc., generuje faktoring niepełny. Pozostałe 17 proc. przypada natomiast na faktoring importowy, odwrócony oraz wymagalnościowy. 

 

– Obserwujemy coraz większą skuteczność podejmowanych przez cały rynek działań edukacyjnych. Dzięki nim przedsiębiorcy coraz lepiej uświadamiają sobie, że faktoring to nie tylko prosta forma finansowania, ale także ochrona przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Zapewnia ją faktoring w opcji pełnej. Ponad połowa obrotów sektora od dłuższego  czasu pochodzi właśnie z niej. To trend charakterystyczny dla lepiej rozwiniętych rynków –

wyjaśnia Sebastian Grabek.

 

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 16,6 tys. przedsiębiorców. Wystawili oni blisko 8,3 mln faktur, na  podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania.

 

– Przedsiębiorcy zauważyli, że faktoring pozwala uniknąć ryzyka wpadnięcia w zatory płatnicze. Dlatego przedstawiają coraz więcej faktur do sfinansowania. Nie mogą sobie na to pozwolić jedynie te firmy, które są związane kontraktami zawierającymi zakaz cesji. Wyklucza on sięgnięcie po finansowanie. PZF od kilku miesięcy zabiega o zmiany prawne zmierzające do tego, aby nie obowiązywał on wierzytelności pieniężnych. Realizuje ten postulat w ramach kampanii „Wolne Faktury”. Jesteśmy przekonani, że kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców będą go uwzględniać – 

– dodaje Sebastian Grabek.

 

Wykres 2. Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF w I półroczu w latach 2017 – 2019 (w tys.)

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa: produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności finansowej w ich przypadku decyduje o przetrwaniu lub rozwoju. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

 

Wykres 3. Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w I półroczu 2019 r. w ujęciu sektorowym