Rozwinąć skrzydła dzięki faktoringowi

gru 4, 2018 | Faktoring w mediach

Wierzytelności są składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Nowoczesne firmy umiejętnie zarządzają nimi tak, jak pozostałymi aktywami – pisze na łamach Gazety Wyborczej Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

Dziś innowacyjne firmy koncentrują się nie tylko na wysokiej jakości ofercie i efektywnej dystrybucji, ale także sprawnie zarządzają swoimi należnościami i płatnościami. Co więcej, integrują te funkcje z łańcuchami dostaw, które łączą kupujących i dostawców. Powiązania między nimi uzależnione są od dostępu do taniego i łatwo uzyskiwanego kapitału – czytamy dalej.

 

Najbardziej elastycznym narzędziem wspierającym zarządzanie aktywami jest faktoring. Umożliwia firmie dostęp do zewnętrznego finansowania bez formalności i weryfikacji kredytowej. Dzięki temu środki za wykonane usługi czy sprzedane towary mogą znaleźć się na koncie przedsiębiorstwa niemal natychmiast. W efekcie zyskuje ono płynność i może inwestować w strategiczne przedsięwzięcia. Bez konieczności wielotygodniowego oczekiwania na zapłatę, przedsiębiorca jest w stanie planować je z dużo większym wyprzedzeniem, zyskując komfort i poczucie bezpieczeństwa – pisze Jerzy Dąbrowski.

 

Wierzytelności są więc w gruncie rzeczy jednym z podstawowych składników majątku przedsiębiorstwa. Jednak zarządzający nie zawsze mogą swobodnie nimi rozporządzać, tak jak swobodnie dysponują posiadanymi budynkami, wykorzystywanym sprzętem czy własną flotą pojazdów. Te ostatnie mogą bez przeszkód zbywać. Z należnościami jest inaczej. Obowiązujące w Polsce prawo tworzy warunki ograniczające dysponowanie nimi tak jak innymi aktywami – czytamy w artykule.

 

Więcej na łamach Gazety Wyborczej z 4 grudnia 2018 r. oraz w serwisie Poradnik Biznesu.