16 LISTOPADA 2018

eForum Bankowość i Finanse zaprasza na szkolenie pt. „Faktoring – Bezpieczna Forma Finansowania”, które odbędzie się 16 listopada 2018 r.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie praktyczna wiedza z zakresu faktoringu i szerzej – z zakresu produktów dyskontowych. Dokonany zostanie przegląd alternatywnych metod finansowania działalności bieżącej firmy i zabezpieczenia spływu należności. Uczestnicy otrzymaj informacje niedostępne w formie publikacji prasowych czy książkowych, poznają stan rynku produktów faktoringowych w Polsce, a także zapoznają się ze zjawiskiem ryzyka w faktoringu i wpływ faktoringu na ryzyko.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Poland i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Wcześniej Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium SA. Absolwent Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym przez 4 lata był również pracownikiem naukowym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W Banku Millennium pracuje od czerwca 2008 roku, gdzie w ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż produktów faktoringowych i finansowania handlu, strukturyzację oraz bieżącą obsługę transakcji.

Z rynkiem faktoringowym związany od 2002 roku, wcześniej w grupie Pekao i w Banku Raiffeisen. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i szkoleń mających na celu promocję rozwiązań z zakresu optymalizacji przepływów pieniężnych po stronie należności i zobowiązań, administracji i zabezpieczenia spływu należności, ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz dyskonta należności (wierzytelności, akredytywy, weksle). Aktywnie uczestniczy w debatach o rynku faktoringowym, prezentując swój punkt widzenia w licznych artykułach prasowych, wystąpieniach podczas konferencji, wywiadach radiowych i telewizyjnych.

Więcej na: https://eforum.com.pl/training/fk-001/