Faktoring używany przez co dziesiątego przedsiębiorcę w Polsce – XV fala Bibby MSP Index

cze 7, 2018 | Badania i raporty

Wyniki najnowszej fali badania Bibby MSP Index wskazują na niewielkie pogorszenie się nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Odsetek respondentów odpowiadających, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu był sprzyjający jest niższy o 2,3 pkt. w relacji do jesiennej edycji raportu. W stosunku do badania sprzed 12 miesięcy (kwiecień 2017 roku) osiągnięty wynik jest wyższy o 0,9 pkt. Zmniejszenie entuzjazmu wśród przedstawicieli sektora MŚP nie ma jednak wpływu na poziom zainteresowania narzędziami finansowymi, w tym faktoringiem. 

 

Z badania Bibby MSP Index wynika, że opóźnienia w zapłatach za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyczą prawie 64% respondentów (spadek o 3,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniej fali badania). Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm. Prawie 37% przedsiębiorców wskazało, że na uregulowanie płatności czeka średnio od 7 do 14 dni po terminem.

 

Prawie 90% przedstawicieli sektora MŚP zna pojęcie faktoringu, a blisko 10% wskazuje, że korzysta z tego narzędzia finansowania biznesu. Największą popularnością nadal cieszy się faktoring krajowy z regresem – blisko połowa (43,6%) ankietowanych korzysta z tej usługi. Nieco mniejszym zainteresowaniem może pochwalić się faktoring krajowy bez regresu (41%) oraz faktoring mieszany (10,3%). Z badania Bibby MSP Index wynika, że niemal 11% przedsiębiorców w najbliższych 6 miesiącach planuje skorzystać z faktoringu. Więcej niż połowa firm (68,4%) jest zdania, że to rozwiązanie poprawi płynność finansową ich biznesu. Polscy przedsiębiorcy nie zmienili w ciągu ostatnich 6 miesięcy oczekiwań wobec instytucji faktoringowych, wciąż najważniejsza z ich perspektywy – ponad 60% wskazań – jest „szybkość obsługi/reakcji na zlecenie”. Warto dodać, że prawie połowa badanych (46,2%) wybrała „jakość obsługi” jako najistotniejszą cechę firmy faktoringowej.

 

W 15. fali badania Bibby MSP Index zapytano również przedstawicieli sektora MŚP o ich opinie na temat zmian prawnych: wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej, obniżenia stawki podatku CIT, ograniczenia handlu w niedzielę oraz split payment.

 

Więcej na stronie Bibby MSP Index.