Faktoring to lek na zatory płatnicze

maj 21, 2018 | Faktoring w mediach

Sukces w biznesie to oprócz oczywistej satysfakcji klientów i samych twórców przedsięwzięcia, także wymiar finansowy. Jego podstawowym elementem jest kondycja ekonomiczna firmy. Tę z kolei warunkuje ilość środków pieniężnych na prowadzenie działalności. Na tym zaś polu kluczowym czynnikiem jest zdolność do przeciwdziałania powstawaniu zatorów płatniczych – pisze na łamach Gazety Wyborczej Sebastian Grabek, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

W zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorcy muszą na bieżąco dbać o stan środków pieniężnych, aby zapewnić płynność finansową firmy. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań to jeden z najważniejszych kluczy do powodzenia w biznesie – czytamy w artykule Sebastiana Grabka w Gazecie Wyborczej.

 

Niestety na drodze do jego osiągnięcia stoi kilka przeszkód. Jedną z nich są zatory płatnicze. Zdaniem ekspertów, aż jedna czwarta przedsiębiorców jest narażona na ich skutki. Nie mogą wywiązywać się terminowo ze swoich zobowiązań, ani przeznaczać środków na inwestycje w rozwój – zauważa Sebastian Grabek.

 

Zarządzanie płynnością finansową ma na celu utrzymywanie odpowiedniej wartości środków. Ich utrata oznacza czasową niezdolność do regulowania zobowiązań. W sytuacjach skrajnych może się jednak przekształcić w niewypłacalność – czytamy dalej w Gazecie Wyborczej.

 

Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania powstawaniu zatorów płatniczych jest faktoring. Usługa oferowana przez wyspecjalizowane podmioty polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes – pisze Sebastian Grabek.

 

Więcej w Gazecie Wyborczej z 21 maja 2018 r. oraz w serwisie Poradnik Biznesu.