PZF patronem kampanii „Płacę faktury”

mar 27, 2018 | Informacje prasowe

Polski Związek Faktorów dołączył do grona patronów kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. To druga edycja akcji edukacyjnej promującej gospodarczą odpowiedzialność biznesu. Projekt powstał z inicjatywy Bibby Financial Services, członka PZF, z myślą o poprawie płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Problem zatorów płatniczych ze względu na swoją skalę występowania, ma istotne znaczenie dla sektora MŚP, który jest szczególnie narażony na negatywne konsekwencje wynikające z nieotrzymywania swoich należności na czas.

 

W kampanii organizatorzy wyjaśniają, dlaczego warto płacić faktury w terminie i co zrobić, gdy nie płatności nie wpływają na czas. Przedstawiają również historie przedsiębiorców, którzy będąc w trudnej sytuacji, znaleźli rozwiązanie i poprawili swoją płynność.

 

Celem kampanii jest:

  • zwiększenie świadomości przedsiębiorców o wadze płynności finansowej,
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców, że warto płacić faktury w terminie, ponieważ takie działanie uruchamia reakcję, łańcuchową – firmy mogą regulować swoje zobowiązania w terminie m.in. wypłacać wynagrodzenia na czas, płacić podatki, składki ZUS, a także inwestować i rozwijać się,
  • dostarczenie osobom zarządzającym przedsiębiorstwem wiedzy, jak przeciwdziałać zatorom płatniczym,
  • promowanie pozytywnych wzorców wśród przedsiębiorców.

 

Wyznaczone przez organizatorów akcji cele, wpisują się w założenia przyświecające PZF, dlatego Związek zdecydował o dołączeniu do grona jej patronów. Więcej informacji znaleźć można na stronie: placefaktury.pl.