Popyt na faktoring stale rośnie

paź 25, 2017 | Informacje prasowe

Po trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami o łącznej wartości 132,1 mld zł. To o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost rynku w trzecim kwartale przyspieszył dzięki dynamicznie zwiększającej się liczbie przedsiębiorstw doceniających tę formę finansowania działalności. Już ponad 8,5 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z faktoringu. To o 13,2 proc. więcej niż rok temu. 

 

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce korzystało w ciągu 9 miesięcy 2017 r. ponad 8,5 tys. klientów (rok temu 7,5 tys.). Sfinansowały one w tym czasie blisko 6,4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała prawie 21 tys. zł.

Wzrost popularności faktoringu

 

Wygoda w dostępie do środków na bieżącą działalność to dla przedsiębiorców jeden z priorytetów. Dlatego coraz chętniej sięgają po faktoring. Usługa odpowiada na potrzeby finansowe klientów i zabezpiecza ich przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

 

– Wprowadzamy nowe rozwiązania, przeznaczone dla firm różnej wielkości i różnej dynamice rozwoju, dzięki czemu coraz więcej podmiotów korzysta z oferty faktoringowej. Jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której obroty rynku rosły szybciej niż liczba klientów. Wskazywało to, że wyniki osiągane przez nasz rynek realizowane są przede wszystkim poprzez duże transakcje. Tymczasem dla sektora jest korzystniej, jeśli proporcje te są zrównoważone, czyli tempo wzrostu liczby klientów jest adekwatne do rosnącej wartości obrotów. Od kilku miesięcy obserwujemy zbliżanie się rynku faktoringu do takiej właśnie prawidłowości – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w ciągu 9 miesięcy 2017 r. obsługiwały zobowiązania pochodzące od blisko 213,7 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 618,5 tys. zł należności.

 

Rośnie zainteresowanie najpopularniejszą formą faktoringu – faktoringiem pełnym. Stanowił on 58,5 proc. obrotów całego rynku. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelności na łączną kwotę blisko 77,4 mld zł.

 

Kto sięga po faktoring?

 

Obecnie usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Sięgają po tę formę finansowania, ponieważ pozwala ona także zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

 

Dynamiczny rozwój prowadzonej działalności, wzrost sprzedaży produktów i usług, a w ślad za tym – liczba i wartość wystawionych faktur, często idzie w parze z podatnością na zmienność koniunktury na rynku. Aby móc się rozwijać w warunkach sezonowości, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Sięgając po faktoring, podnoszą swoją konkurencyjność w sektorach, w których działają.

 

Dlatego najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa z sektorów: produkcyjnego i dystrybucyjnego. W ich przypadku utrzymanie płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie, ponieważ umożliwia utrzymanie konkurencyjności.

– Przy rosnącej liczbie faktur wystawianych przez podmioty dynamicznie rozwijające się, faktoring staje się dobrym sposobem na poprawienie płynności. Jeśli idzie w parze z usprawnieniami na polu udostępnianych systemów informatycznych, pozwala także zmniejszyć obciążenie dla działów księgowych. Dlatego firmy faktoringowe inwestują w rozwój narzędzi wspierających obsługę klientów. To dla nas kierunek na najbliższe lata – podsumowuje Dariusz Steć.