Ograniczyć negatywne konsekwencje długich terminów płatności

paź 20, 2017 | Faktoring w mediach

Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce spotykają się z opóźnieniami w płatnościach. Firmy w codziennej pracy zmagają się z różnymi problemami wynikającymi ze specyfiki branży, jednak nieprawidłowo funkcjonujący przepływ należności jest jedną z poważniejszych trudności w funkcjonowaniu i rozwoju każdego biznesu – pisze na łamach Gazety Finansowej Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services w Polsce oraz wiceprzewodniczący wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

 

Nawet jedna nieopłacona faktura może prowadzić do powstania zatorów płatniczych, które mogą wywołać szereg negatywnych konsekwencji. W sytuacji, gdy właściciel firmy nie ma środków na uregulowanie swoich zobowiązań – w tym pensji dla pracowników, podatków, składek ZUS – nie jest w stanie również zapłacić swoim partnerom biznesowym, przez co powoduje zator płatniczy w innej firmie. Jednak 10 proc. przedsiębiorców z sektora MSP stosuje faktoring. Korzystający z tej formy finansowania nie muszą obawiać się o przepływ swoich należności.

 

Więcej w Gazecie Finansowej z 20 października 2017 r.