Polski Związek Faktorów rozstrzygnął też konkurs „Złote Pióro PZF 2017” na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką, poświęconą faktoringowi.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską nagrodę „Złote Pióro PZF” przyznano Milanowi Popowiciowi, za pracę pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”. Rozprawy bronił na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę „Złote Pióro PZF” przyznano Magdalenie Biniędzie z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę pt. „Pojęcie i kwalifikacja prawna umowy Faktoringu”.

W kategorii na najlepszą pracę licencjacką wyróżnienie otrzymała Agnieszka Kubera z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę pt. „Faktoring a kredyt – alternatywy w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw”.

Komitet Wykonawczy Polskiego Związku Faktorów serdecznie gratuluje laureatom!