W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł – o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tych usług. To o 12,5 proc. więcej niż rok temu.

 

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce skorzystało w I półroczu 2017 r. ponad 8,1 tys. klientów (rok temu 7,2 tys.). Sfinansowały one w ciągu sześciu miesięcy blisko 4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała 21,5 tys. zł.

 

Skąd utrzymujący się silny wzrost popytu na faktoring w Polsce?

 

Przedsiębiorcy szczególnie cenią wygodę pozyskiwania środków na bieżącą działalność. Dlatego coraz chętniej sięgają właśnie po faktoring. Usługa zabezpiecza ich przy tym przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

 

– Potrafimy skutecznie rozwiązywać problemy finansowe polskich przedsiębiorców. Mamy dla nich ofertę, która gwarantuje finansowanie bieżącej działalności i bezpieczeństwo obrotów handlowych. Zwiększamy płynność firm przez co umożliwiamy ich stabilny rozwój –

– mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w I półroczu 2017 r. prowadziły obsługę zobowiązań pochodzących od blisko 174,4 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 480 tys. zł należności.

 

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się usługi faktoringu pełnego, krajowego. Stanowiły one 44,5% obrotów całego rynku. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelności na łączną kwotę ponad 37,2 mld zł.

 

Kto korzysta z faktoringu?

 

Usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są dziś firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Podmioty działające w tych obszarach najczęściej postrzegają faktoring nie tylko jako źródło finansowania, ale także sposób na zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów.

 

Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, wzrostem sprzedaży produktów i usług, a w ślad za tym – liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Sięgając po faktoring, podnoszą konkurencyjność w sektorach, w których działają. Dzięki temu mogą udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Szybko i łatwo uzyskane środki przedsiębiorca może też przeznaczyć na regulowanie własnych bieżących zobowiązań.

 

Dlatego najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa z sektorów: produkcyjnego i dystrybucyjnego. W ich przypadku utrzymanie płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie, ponieważ umożliwia utrzymanie konkurencyjności.

 

– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po faktoring jako rozwiązanie umożliwiające ekspansję na rynkach, na których działają. Uzyskanie finansowania bieżącej działalności w sytuacji, gdy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów na zapłacenie faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartość podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów –

– podsumowuje Dariusz Steć.