W Ministerstwie Rozwoju odbyła się 24 maja 2017 konferencja pt. „e-Administracja dla Biznesu 2017”. Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej edycji była problematyka e-fakturowania. Działania europejskie na tym polu zaprezentował Andrzej Żbikowski, członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” jest platformą wymiany informacji o rządowych planach rozwoju i potrzebach świata biznesu w obszarze e-administracji. Adresowana jest do przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samych przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem e-usług.

Trzecia edycja konferencji EAB 2017 poświęcona została wdrażaniu elektronicznej faktury w instytucjach publicznych, które realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego w z Funduszy Europejskich pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Celem głównym projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez jednostki sfery finansów publicznych.

Gościem konferencji był Andrzej Żbikowski, członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, a także Europejskiej Federacji Faktoringu i Finansowania Handlu. Pełni on także funkcję doradcy prezesa ING Commercial Finance oraz eksperta Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i europejskiego komitetu standaryzacyjnego CEN TC434.

W swoim wystąpieniu prezentował działania europejskie w obszarze e-fakturowania. Przybliżył kwestie Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Zgodnie z jej wymogami, kupujący (administracja publiczna) zobowiązany jest do przyjmowania faktur w postaci elektronicznej zgodnych z Normą Europejską i krótką listą standardów.

Utworzenie Normy Europejskiej (modelu semantycznego i krótkiej listy standardów akceptowanych przez administrację publiczną) zlecono europejskiemu komitetowi standaryzacyjnemu CEN. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Polskiego Związku Faktorów.

Więcej nt. konferencji na stronie: https://www.konferencja-eab.pl/

Prezentacja „Działania europejskie w obszarze e-fakturowania” Andrzeja Żbikowskiego.