Do konkursu „Złote Pióro PZF” w 2016 roku zgłoszono 8 prac, w tym 6 magisterskich i 2 licencjackie.

 

Jury zakwalifikowało do konkursu wszystkie nadesłane prace i po ich ocenie podjęto decyzję:

  1. W konkursie na najlepszą pracę magisterską „Złote pióro PZF” zostaje przyznane pani Ewelinie Dras, (Szkoła Główna Handlowa) za pracę pt. „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”, promotor dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol.
  2. Wyróżniono pracę pana Przemysława Kołnackiego, (Almamer) pt. „Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa”, promotor prof. Artur Fiks.
  3. W konkursie na najlepszą pracę licencjacką „Złote pióro PZF” zostaje przyznane pani Aleksandrze Dzik (Uniwersytet Łódzki) za pracę pt. „Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”, promotor dr Joanna Fila.