Jednym z ważnych kierunków działalności Polskiego Związku Faktorów jest współpraca ze środowiskami akademickimi. 10 maja br. zespół ekspercki PZF uczestniczył w sesji naukowej Międzywydziałowego Koła Naukowego Bankier.pl Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

W programie sesji pt. „Faktoring daje miliardy” znalazł się temat „Faktoring jako branża proinnowacyjna; szanse i wyzwania ze strony gospodarki”. W panelowej dyskusji uczestniczyli ze strony PZF Małgorzata Szymańska (BOŚ Bank), Dariusz Steć (mFaktoring) oraz Andrzej Żbikowski (ING Commercial Finance). Dyskusję moderował dr hab. Bogusław Półtorak.

 

Kolejny temat zatytułowany „Faktoring daje miliardy, ale czy rzeczywiście każdemu?” eksperci PZF przedstawili studentom w formie prezentacji. Czynniki ryzyka w faktoringu omówił Mirosław Zarzycki (HSBC Bank), rozwój nowych form faktoringu zaprezentował Daniel Wołkiewicz (BZ WBK Faktor) a szanse i bariery rozwoju faktoringu – Jarosław Poloczek (Coface Factoring Poland).

 

Sesję zakończyły warsztaty zamknięte dla zarejestrowanych uczestników. Eksperci PZF, Elżbieta Zaremba (mFaktoring) i Mirosław Zarzycki (HSBC Bank) przedstawili praktyczne informacje dotyczące ryzyka w faktoringu, a w szczególności rozkład ryzyka, techniki pomiaru i zarzadzanie ryzykiem.

 

W sesji wzięło udział ponad 250 studentów wszystkich kierunków.