Faktorzy Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec 2015 roku obroty o łącznej wartości 134,33 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 17,38%. Polski faktoring jest nadal w bardzo dobrej kondycji, potwierdza to utrzymująca się dwucyfrowa dynamika wzrostu.

 

22 firmy faktoringowe należące do PZF odnotowały na koniec 2015 roku obroty o łącznej wartości 134 335 milionów złotych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 114 446 milionów złotych). Wynik osiągnięty w 2015 roku jest o 17,38% wyższy od wyniku poprzedniego roku.

 

W 2015 roku z faktoringu skorzystało 7 095 klientów (6 314 w roku 2014). Faktorzy sfinansowali 6 566 213 faktur (5 451 327 w roku 2014).

 

– W roku 2015 najszybciej rozwijały się faktoring eksportowy, z dynamiką 26,8% oraz faktoring pełny, z dynamiką 25,8%. To w głównej mierze dzięki tym produktom, po raz kolejny udało się osiągnąć dwucyfrową dynamikę wzrostu. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2009 roku, udział faktoringu pełnego jest wyższy od niepełnego. W parze z wysoką dynamiką obrotów rośnie liczba klientów (wzrost o 12,4%) a także liczba faktur (wzrost o 20,5%). Faktorzy sięgają po coraz mniejsze faktury, o czym świadczy 2,5% spadek średniej wartości faktury przedstawianej do wykupu, która wyniosła niewiele ponad 20 tysięcy złotych. Wszystkie te informacje z optymizmem pozwalają patrzeć na rok 2016 aczkolwiek należy też oczekiwać, że po raz pierwszy od wielu lat, w konsekwencji ciężarów nałożonych na instytucje finansowe ceny faktoringu zapewne wzrosną – mówi Dariusz Steć,
przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.