17 września w warszawskim hotelu Marriott odbył się VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu, zorganizowany przez Polski Związek Faktorów. W Kongresie wzięło udział 190 osób, repezentujących 65 różnych firm i instytucji, przybyli również goście z zagranicy, m.in. liderzy międzynarodowych federacji faktoringowych oraz eksperci i praktycy w zakresie obrotu wierzytelnościami z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Ich obecność to niewątpliwy dowód uznania dla osiągnięć polskich faktorów.

 

Już po raz szósty spotkali się reprezentanci 24 instytucji finansowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, przedstawiciele spółek sektora usług finansowych i banków, dostawcy usług dla branży oraz pracownicy naukowi i studenci uczelni ekonomicznych. Ci ostatni są zawsze szczególnie zainteresowani wynikami konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu faktoringu: „Złote Pióro PZF”.

 

Relacja z Kongresu: https://faktoring.pl/wp-content/uploads/2017/09/relacja_kongres.pdf