Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec drugiego kwartału obroty o łącznej wartości 62,2 mld zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 18,94%. Branża po raz kolejny odnotowała wzrost w skali dwucyfrowej co potwierdza bardzo dobrą kondycję faktoringu.

 

Polski Związek Faktorów informuje, że 22 firmy faktoringowe należące do związku na koniec czerwca 2015 r. sfinansowało wierzytelności o łącznej wartości 62.186,23 milionów złotych (na koniec II kwartału 2014 roku było to 52.285,49 milionów złotych). Wynik pierwszego półrocza 2015 roku jest wyższy o 18,94% w porównaniu do tego samego okresu 2014 roku.

 

Z usług faktoringu skorzystało 6.483 klientów (5.568 w 2Q 2014), faktorzy sfinansowali 2.686.485 faktur (2.257.233 w 2Q 2014).

 

– Po raz kolejny obroty branży rosły szybciej niż prognozowaliśmy na początku roku. Blisko 20% wzrost oraz fakt, że wszyscy członkowie PZF wykazali dodatnią dynamikę, a zdecydowana większość dynamikę dwucyfrową, potwierdza stały trend wzrostu polskiego faktoringu, który należy do najszybciej rosnących rynków, zarówno w skali Europy, jak i świata. W parze z dwucyfrową dynamiką obrotów odnotowaliśmy w tym okresie także 17% wzrost liczy klientów oraz 12% wzrost liczby skupionych faktur. Pozwala to optymistycznie patrzeć na dalszy dynamiczny rozwój branży w nadchodzących kwartałach. Warto odnotować, że głównym motorem wzrostu w pierwszym półroczu 2015 roku był faktoring eksportowy z ponad 30% dynamiką. Można powiedzieć, że faktoring coraz odważniej wychodzi poza Polskę i jest coraz częściej stosowany przez naszych eksporterów.
Faktoring eksportowy (w walutach obcych), oprócz swoich tradycyjnych funkcji jakimi są poprawa płynności i zabezpieczenie przed ryzykiem braku zapłaty przez kontrahentów, w znaczny sposób minimalizuje ryzyko kursowe, co w sytuacji dużej zmienności kursów jest bardzo istotnym elementem prowadzenia działalności przez eksporterów. 
Wszystkie te elementy, a także łatwość dostępu, stabilność finansowania i dopasowania do sezonowych wahań sprzedaży, powoduje, że klienci coraz chętniej korzystają z faktoringu – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.