Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów zamknęli pierwszy kwartał 2015 roku z obrotami na poziomie 30.172,35 milionów złotych. To kolejny kwartał wpisujący się w trend wysokiej dynamiki wzrostu, o 24,8% rok do roku.

 

Polski Związek Faktorów informuje, że obroty instytucji zrzeszonych w Związku po raz kolejny wzrosły i po trzech miesiącach roku osiągnęły rekordową wartość 30.172,35 milionów złotych (24.178,43 milionów złotych na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku), co oznacza wzrost rok do roku o 24,79%.

 

– Jest to kolejny kwartał charakteryzujący się wysoką dynamiką wzrostu całej branży i jest kontynuacją pozytywnego trendu trwającego od 2009 roku. Jako, że faktoring finansuje zrealizowaną sprzedaż polskich przedsiębiorstw działających w różnych branżach, zanotowany wzrost rynku należy odczytywać jako mocne potwierdzenie coraz lepszej koniunktury w całej gospodarce. Na wynik osiągnięty przez branżę w 1 kwartale roku patrzę także z perspektywy odbiorców naszych usług. W pierwszym kwartale b.r. z usług faktoringu skorzystało 5.991 klientów (4.993 w 1Q 2014), a faktorzy sfinansowali 2.257.233 faktur (1.1997.856 w 1Q 2014). To znaczy, że nasze usługi cieszą się coraz większym uznaniem Klientów – mówi Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

– Wydaje się zatem, że faktoring jest coraz częściej traktowany przez polskie firmy jako rozwiązanie z grupy pierwszego wyboru, także z uwagi na jego kompleksowość – dodaje Dariusz Steć.

 

O źródłach siły polskiego faktoringu, jego potencjale oraz o perspektywach dla branży będziemy mogli dyskutować już 17 września br., na VI Międzynarodowym Kongresie Faktoringu. Spotkamy się w gronie krajowych i zagranicznych ekspertów by omówić „gorące” problemy, na które branża może napotkać.

 

Polski Związek Faktorów, krajowa federacja branżowa, działa od 2001 roku (do 2006 roku jako Konferencja Instytucji Faktoringowych). Działania Związku koncentrują się na:

  • promocji usług faktoringowych,
  • prowadzeniu działalności edukacyjnej dla rzecz członków Związku i przedsiębiorców,
  • współpracy ze środowiskami akademickimi,
  • wspólnych działaniach na rzecz zmiany otoczenia prawnego.

 

 

PZF zrzesza największe i najbardziej aktywne polskie firmy faktoringowe. Do Związku należy dwadzieścia wyspecjalizowanych spółek faktoringowych i cztery banki komercyjne. Głównym programowym zadaniem PZF jest integracja branży i koordynacja działań polskich firm faktoringowych na rzecz popularyzacji usług faktoringu.