Staże w faktoringu

 

Chciałbyś zrobić pierwszy krok do kariery w finansach? Jesteś we właściwym miejscu! Polski Związek Faktorów koordynuje staże dla studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych. Dzięki nam możesz podjąć praktykę w jednej z działających w Polsce firm faktoringowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Wymagania

 

Aby wziąć udział w programie stażowym organizowanym przez Polski Związek Faktorów musisz spełnić kilka wymagań:

 

  • być studentem lub absolwentem studiów o profilu biznesowym, ekonomicznym lub menedżerskim,
  • posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • mieć zapał do pracy i chęć uczenia się.

Niezbędne dokumenty

 

Ubiegając się o staż należy przedstawić kilka dokument:

 

  • wypełniony wniosek (dostępny poniżej),
  • kopię legitymacji studenckiej lub dyplomu,
  • polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępną poniżej).

Dokumenty do pobrania