Faktorzy postawili na etykę

Faktorzy postawili na etykę

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uchwaliło Kodeks Etyki PZF. Jest to pierwszy dokument mający na celu samoregulację sektora faktoringowego w Polsce. Na pierwszym miejscu członkowie PZF stawiają dobro klientów, przejrzystość w działaniu i poszanowanie...
Faktoring umacnia pozycję (Walne Zgromadzenie PZF)

Faktoring umacnia pozycję (Walne Zgromadzenie PZF)

Wzmocnienie pozycji branży faktoringowej w Polsce, zwłaszcza w procesie legislacyjnym, uplasowanie postulatów środowiska w projektach kluczowych aktów prawnych, a także realizacja pierwszej kampanii branżowej „Wolne Faktury – bez zakazu cesji” oraz wzbogacenie działań...
Przesiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze

Przesiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze

Trzy miesiące i 24 dni – średnio tyle wynosi czas oczekiwania na zapłatę od kontrahentów. A będzie jeszcze dłużej – czytamy w Pulsie Biznesu.   Zatory płatnicze są coraz większym problemem dla firm – wynika z najnowszego badania „Portfel należności...

2018

Statystyki 2018 IV kwartał 2018 Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale (2016 – 2018; w tys.) Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po IV kwartale w latach 2014 – 2018 (w mld zł) Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w IV kwartale 2018 r....