Konkursy

Konkursy

Jednym z najważniejszych celów Polskiego Związku Faktorów jest propagowanie świadomości i wiedzy na temat faktoringu zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w środowisku akademickim. Problematyka płynności finansowej, będąca istotą usług faktoringowych, jest jednym kluczowych zagadnień współczesnej ekonomii. Dlatego Związek przykłada dużą wagę do jej adaptacji w procesie kształcenia przyszłych przedsiębiorców i menedżerów, a także przyszłych kadr sektora bankowego i faktoringowego.

PZF od lat organizuje doroczny konkurs „Złote Pióro PZF” na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe I i II stopnia, poświęcone problematyce faktoringu. Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu w środowiskach akademickich i biznesowych.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do zgłaszania swoich prac w konkursie. Udział w nim, a w szczególności osiągnięte wyniki, mogą stać się przepustką do kariery zarówno naukowej, jak i eksperckiej na rynku faktoringu i finansów.

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2018

Ogłaszamy start kolejnej edycji konkursu o "Złote pióro PZF". Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz prace dyplomowe I i II stopnia. Termin zgłoszenia prac upływa z dniem 31 lipca 2018 roku. Szczegóły w Regulaminie...

Konkurs „Złote Pióro PZF 2017” rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął też konkurs „Złote Pióro PZF 2017” na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką, poświęconą faktoringowi. W kategorii na najlepszą pracę doktorską nagrodę „Złote Pióro PZF” przyznano Milanowi Popowiciowi, za pracę pt....

Rusza konkursu „Złote Pióro PZF” – edycja 2017

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe a najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2017 r.

Wyniki konkursu „Złote Pióro PZF” 2016

Do konkursu „Złote Pióro PZF” w 2016 roku zgłoszono 8 prac, w tym 6 magisterskich i 2 licencjackie.   Jury zakwalifikowało do konkursu wszystkie nadesłane prace i po ich ocenie podjęto decyzję: W konkursie na najlepszą pracę magisterską „Złote pióro PZF” zostaje...