English Version
 
Szkolenia
Najbliższe szkolenia
Dostawca
eForum Bankowość i Finanse
eforum.com.pl

Tytuł Termin Wykładowca Cena
podstawowa
netto *
Cena dla PZF
netto *
SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku 17-18 marca 2016 Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Polbank SA 2250 PLN 1687,50 PLN
Rekomendacja W w Praktyce Bankowej - Zarządzanie Ryzykiem Modeli 17 marca 2016 dr Piotr Wojewnik, wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w obszarze ekonometrii, data mining i analizy danych 1450 PLN 1087,50 PLN
SZKOLENIA Z BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ
Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty 16 marca 2016 dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1450 PLN 1087,50 PLN
SZKOLENIA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych 16 marca 2016 Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Polbank SA 1450 PLN 1087,50 PLN
SZKOLENIA Z AUDYTU
Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H 11 marca 2016 Mikołaj Rappé-Niemirski, SixSigma Green Belt, CFS, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA 1450 PLN 1087,50 PLN
Compliance w Obszarze IT. Wytyczne KNF dla Instytucji Finansowych 15 marca 2016 Radosław Wójcik, CISA, CIA, Audytor Wewnętrzny, Deutsche Bank Polska S.A. 1450 PLN 1087,50 PLN
Lean Six Sigma a Zwiększanie Efektywności Funkcji Audytu 21-22 marca 2016 Mikołaj Rappé-Niemirski, SixSigma Green Belt, CFS, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA
Igor Ostrowski, SixSigma Black Belt
2250 PLN 1687,50 PLN


Dostawca
IBD Business School
www.ibd.pl

Tytuł Termin Wykładowca Miejsce Czas trwania Cena
podstawowa
netto *
Cena dla PZF
netto *
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 19 marca - 4 czerwca 2016 dr Andrzej Chordecki; Paweł Calski, Katarzyna Kotelecka, dr Arkadiusz Kustra, Małgorzata Sudoł, Urszula Zięba Warszawa 5 sesji (100 godz., 12 dni) 3500 PLN 2975 PLN
Finanse dla niefinansistów 21 marca - 19 kwietnia 2016 dr Arkadiusz Kustra, Beata Bartoszewska Warszawa 2 sesje (32 godz., 4 dni) 2900 PLN 2465 PLN

* do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.