English Version
Rok Wartość obrotów (mln PLN) Struktura obrotów Liczba
klientów
Liczba
dłużników
Liczba
sfinansowanych
faktur
PZF Cały rynek F. krajowy F. eksport. F. import.
2017
(II kw.)
83 581 91 000 79% 20% 1% 8 110 174 365 3 967 876
2016 158 157 175 880 79% 20% 1% 7 853 172 412 7 498 946
2015 134 335 149 240 77% 22% 1% 7 095 136 026 6 566 213
2014 114 446 142 800 79% 20% 1% 6 314 127 196 5 474 853
2013 96 583 130 960 79% 19% 2% 5 438 106 445 4 405 787
2012 81 806 113 100 79% 19% 2% 4 706 89 204 3 761 550
2011 67 105 79 366 79% 20% 1% 4 106 81 653 3 655 715
2010 55 913 64 195 76% 23% 1% 3 210 76 943 3 187 089
2009 30 032 51 352 75% 23% 2% 1 702 47 805 1 977 700
2008 32 865 47 900 78% 21% 1% 2 031 47 913 1 888 403
2007 18 801 30 717 84% 15% 1% 1 608 49 024 1 626 844
2006 13 770 17 000 87% 11% 2% 1 600 38 000 1 410 000
2005 11 290 14 175 91% 6% 3% 1 400 35 000 1 400 000
Rok Wartość obrotów (mln PLN) Liczba
klientów
Liczba
dłużników
Liczba
sfinansowanych
faktur
PZF Cały rynek
2017
(II kw.)
83 581 91 000 8 110 174 365 3 967 876
2016 158 157 175 880 7 853 172 412 7 498 946
2015 134 335 149 240 7 095 136 026 6 566 213
2014 114 446 142 800 6 314 127 196 5 474 853
2013 96 583 130 960 5 438 106 445 4 405 787
2012 81 806 113 100 4 706 89 204 3 761 550
2011 67 105 79 366 4 106 81 653 3 655 715
2010 55 913 64 195 3 210 76 943 3 187 089
2009 30 032 51 352 1 702 47 805 1 977 700
2008 32 865 47 900 2 031 47 913 1 888 403
2007 18 801 30 717 1 608 49 024 1 626 844
2006 13 770 17 000 1 600 38 000 1 410 000
2005 11 290 14 175 1 400 35 000 1 400 000
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.