English Version
 
Literatura
Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Renata Pajewska-Kwaśny
Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy
e-book

Jacek Czarecki
Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Jacek Grzywacz
Faktoring
Difin, Warszawa 2005

Izabela Heropolitańska
Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki
Twigger, Warszawa 2000

Ewa Jonasz
Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym
Promotor, Warszawa 2008

Dorota Korenik
Faktoring w bankowości
CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Renata Pajewska-Kwaśny
Faktoring poradnik dla przedsiębiorcy
Infor Biznes, Warszawa, 2006

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Faktoring w teorii i praktyce: czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności
Wydawnictwo "Bart", Warszawa 1996

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, redakcja naukowa
Faktoring w Polsce 2010. Analiza rynek perspektywy
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2010

Dorota Podedworna-Tarnowska
Faktoring w Polsce
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007

Piotr Szczepankowski
Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998

Iwona Sobol
Faktoring międzynarodowy
Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2005

Maciej Tokarski
Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.