English Version
FAKTORING
NOWOCZESNE NARZĘDZIE FINANSOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Faktoring jako narzędzie wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Rosnąca konkurencja wymusza na firmach wydłużanie terminów płatności dla odbiorców. Może to spowodować problemy.
Skorzystanie z faktoringu jest świetnym lekiem na to.

Dostawca bądź usługodawca może przeznaczyć należności pozyskane wcześniej od faktora na dalszą działalność gospodarczą i zapewnia szybszy rozwój firmy.

Faktoring minimalizuje negatywne skutki inflacji a w obrocie międzynarodowym różnic kursowych. Jest szybką zapłatą za dostarczone towary i usługi. Praktyka wskazuje, że obecność trzeciego podmiotu - faktora, posiadającego fachowe przygotowanie do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Skorzystanie z usług faktora może okazać się sposobem na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur.
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.