English Version
FAKTORING
NOWOCZESNE NARZĘDZIE FINANSOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Rozwój rynku faktoringowego w Polsce
Pierwsze w Polsce firmy faktoringowe rozpoczęły działalność w latach 90-tych ub. wieku. Były to Polfactor SA (obecnie BRE Faktoring), Handlowy Heller (obecnie ING Commercial Finance) i Pekao Faktoring Sp. z o.o.

W pierwszym okresie tworzenia rynku faktorzy skupili aktywność na budowie portfela usług oraz edukacji przedsiębiorców.

Po blisko 20 latach, rynek usług faktoringowych jest ustabilizowany. Klienci mogą korzystać z faktoringu wybierając spośród 40 dostawców tej usługi. Są to samodzielne, wyspecjalizowane podmioty oraz banki komercyjne. O dojrzałości rynku świadczy to, że faktorzy współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, od 2001 roku w ramach zorganizowanej struktury krajowego związku.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku faktoringowego jest wyjątkowo wysoka dynamika wzrostu. Nieprzerwanie, od pierwszych lat istnienia rynek rósł w tempie dwucyfrowym. Takiego tempa wzrostu nie wykazywał żaden inny segment rynku usług finansowych. Poniższy wykres jest ilustracją tego procesu:
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.