English Version
FAKTORING
NOWOCZESNE NARZĘDZIE FINANSOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Uregulowania prawne
Zakres usług, które faktor świadczy swoim klientom jest uregulowany międzynarodowym porozumieniem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1988 roku, w Ottawie, uchwalono konwencję, która określa definicję prawną oraz istotę funkcjonowania faktoringu w handlowym obrocie międzynarodowym. (Polska nie ratyfikowała tej konwencji, jej normy są jednak stosowane)

Konstrukcję prawną usługi w wielu krajach regulują odrębne przepisy. W Polsce nie ma odrębnych regulacji prawnych odnoszących się do faktoringu, wykorzystywane są przepisy "Kodeksu prawa cywilnego" i "Kodeksu prawa handlowego".
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.