English Version
FAKTORING
NOWOCZESNE NARZĘDZIE FINANSOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Rys historyczny i obecny rozwój
Proste formy faktoringu wykorzystywano już w starożytności, był też często stosowany w okresie brytyjskiej i holenderskiej kolonizacji Azji i Ameryki Północnej. Współczesny kształt usługi wypracowano w USA w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy też zmieniła się rola faktora - z pośrednika stał się stroną finansującą producentów i dostawców towarów handlowych.

Zakończenie II wojny światowej i potrzeby rozwiązania problemów w finansowaniu potężnych dostaw z USA do powojennej Europy stworzyła potrzebę zastosowania nowych instrumentów finansowania handlu. Amerykańskie doświadczenia przeniesiono do Europy, gdzie znalazły pole szybkiej ekspansji. Faktoring przyjął się najszybciej w Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że ok 1/3 obrotów handlowych jest objęta tą usługą. Finansowanie faktoringiem jest również bardzo popularne w Niemczech, Francji, we Włoszech i Hiszpanii.

W 2012 roku na świecie działało 2 272 wyspecjalizowanych podmiotów faktoringowych. Obroty faktorów (globalnie) osiągnęły wartość 2 132,2 miliardów Euro. Podkreślmy, że 1 298,7 miliardów Euro to obroty faktorów europejskich.

Dzięki swoim zaletom, faktoring stał się niezbędnym instrument finansowym nowoczesnej gospodarki. Jego popularność stale rośnie. Jest sprawdzonym narzędziem finansowania szczególnie w trudnym dla przedsiębiorców czasie recesji i spowolnienia gospodarczego.

Na świecie działają dwie międzynarodowe organizacje faktoringowe: Factors Chain International (FCI) oraz International Factors Group (IFG). Spełniają funkcje regulacyjne (kodyfikowanie zasad i porozumień) i pośredników, którzy ułatwiają współpracę faktorów w skali globalnej.
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.