English Version
Coface Poland Factoring Sp. z o.o. jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek faktoringowych na rynku. Usługi faktoringowe Coface wyróżniają się elastycznością i są projektowane wspólnie z klientami, czego rezultatem jest osiągnięcie pozycji w czołówce polskiego rynku faktoringowego. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania finansowania należności, które obejmują:

- faktoring pełny (z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika) - finansowanie należności krajowych i zagranicznych
- faktoring niepełny (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika) - finansowanie należności krajowych i zagranicznych

Faktoring w Coface zwiększa płynność finansową i pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty, co przyczynia się do wzrostu obrotów i zysków.

Coface Poland Factoring rozpoczął swoją działalność na początku 2007 r. jako czwarta linia produktowa grupy Coface, działającej w Polsce od 1992 r. Grupa Coface Poland jako jedyna instytucja finansowa w Polsce zarządza należnościami poprzez zintegrowane rozwiązania w czterech obszarach: ubezpieczenie należności, faktoring, usługi wywiadowni oraz windykację należności. Dzięki temu Coface Poland Factoring może wykorzystać efekty synergii systemowej i produktowej wszystkich usług Coface.

Rezultatem jest zapewnienie unikalnych usług faktoringu pełnego, m.in. dzięki wsparciu ubezpieczyciela należności z tej samej grupy. Dzięki wspólnej platformie wymiany informacji z własną wywiadownią gospodarczą oraz ubezpieczycielem należności, takie elementy jak ocena ryzyka, weryfikacja odbiorców lub uzyskanie limitów kredytowych staje się szybsze i prostsze. Jednym z powodów sukcesu jest również fakt, że spółka korzysta z doświadczeń i wsparcia międzynarodowej Grupy Coface, mającej swoje oddziały na całym świecie.

Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
tel. 022 465 00 22, fax 022 465 00 25
www.coface.pl
sales@coface.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.