English Version
BZ WBK Faktor jest spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A. działającą na rynku usług finansowych od 2003 roku. Od 2010 roku jest częścią Santander Group, jednego z największych Banków w Europie.

Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK zapewnia Faktorowi stabilność a Klientom szeroki dostęp do usług Faktora poprzez sieć oddziałów Banku na terenie całego kraju.

Celem oferowanego przez BZ WBK Faktor faktoringu jest pomoc firmom w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności.

Naszym Klientom zapewniamy:
- szybkie finansowanie bieżącej działalności,
- sprawną administrację należnościami,
- monitoring portfela należności Klienta,
- zwiększanie dyscypliny i poprawę terminowości spłat od dłużników,
- efektywne dochodzenie spłat.

Oferujemy Klientom kompleksowe i elastyczne podejście do zagadnienia bieżącego finansowania i administrowania wierzytelnościami.

Naszą ofertę kierujemy do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Posiadany przez BZ WBK Faktor system informatyczny zapewnia wysoką jakość i terminowość świadczonych usług oraz stały dostęp Klientów do bieżącej informacji o rozliczeniach.

BZ WBK Faktor dostarcza nowoczesne rozwiązania finansowania obrotowego przy zachowaniu najwyższych standardów jakości relacji.

W swojej ofercie BZ WBK Faktor posiada pełen wachlarz produktów dopasowany do potrzeb klientów, a wśród nich:

Faktoring pełny (bez regresu z ubezpieczeniem)
Faktoring z regresem z maksymalnym limitem kontrahenta
Faktoring z regresem z ubezpieczeniem
Faktoring eksportowy
Faktoring odwrotny

BZ WBK Faktor jest członkiem Polskiego Związku Faktorów i międzynarodowej organizacji faktorów International Factors Group.

BZ WBK Faktor Sp. z o.o.
00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
tel. 22 586 82 92, fax 22 586 80 34

Infolinia 22 526 54 00

www.bzwbk.pl/faktor
faktor@bzwbk.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.