English Version
Spółka BPS Faktor S.A. została powołana do życia w dniu 3 lutego 2011 roku, a 9 marca 2011 roku została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Rok 2011 był pierwszym rokiem działalności operacyjnej Spółki.

BPS Faktor S.A. jest częścią Grupy BPS. Poprzez sieć placówek Banku BPS S.A. oraz Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z BPS, oferujemy Klientom z terenu całej Polski szeroki dostęp do usług faktoringowych, uzupełniając ofertę produktów kredytowych Grupy BPS.

Oferujemy obecnie faktoring klasyczny z regresem i bez regresu (z ubezpieczeniem) oraz faktoring na finansowanie dostaw w obrocie krajowym.

Podmiotami obsługiwanymi przez BPS Faktor S.A. są Klienci prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności, niezależnie od formy prowadzonej księgowości.

BPS FAKTOR S.A.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11B
tel. (22) 53 95 604
faktor@bankbps.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.