English Version
BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, której właścicielem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. Należymy do Grupy BNP Paribas, lidera na europejskim rynku faktoringu, dysponującego siecią spółek faktoringowych funkcjonujących w 15 krajach. Na polskim rynku usług faktoringowych działamy od 2006 roku.

Oferowane przez nas usługi spełniają wszystkie międzynarodowe standardy, jesteśmy członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International, międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych.

Nasza oferta skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Zapewniamy klientom zarządzanie należnościami oraz finansowanie, również z możliwością przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców. W ramach usługi rozliczamy należności z odbiorcami klienta, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby prowadzimy windykację.

Oferujemy elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów działających zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. posiada biura handlowe w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie.

BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
02-676 Warszawa, ul. Suwak 3
tel. 22 507 52 40, fax 22 507 52 41
faktoring.bgzbnpparibas.pl
info.pl@bgzbnpparibas.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.