English Version
Magellan S.A. jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF. Wspólnie z Banca Farmafactoring tworzymy jedną z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie. Jesteśmy najważniejszym partnerem dla szpitali i dostawców artykułów i usług medycznych w zakresie finansowania ich bieżącej działalności. Z naszych usług korzystają również samorządy i podmioty współpracujące z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Od początku 2015 r. Klientami Spółki są także podmioty komercyjne, którym Magellan oferuje atrakcyjny pakiet usług faktoringowych w ramach linii Faktoring dla Biznesu.

Przez 18 lat działalności udzieliliśmy 9,1 mld PLN finansowania dla sektora ochrony zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego. Poprawiamy płynność finansową naszych Klientów i zwiększamy ich potencjał rozwoju. Wyróżnia nas kompleksowa i spójna oferta produktowa, obejmująca m.in. faktoring, pożyczki, zabezpieczenie płatności oraz refinansowanie zobowiązań.

Faktoring dla Biznesu w Magellan S.A. oznacza dla Klientów m.in.:
  • Usprawnienie polityki płynności finansowej
  • Budowę wizerunku rzetelnego kontrahenta poprzez minimalizację ryzyka związanego z niewypłacalnością
  • Poprawę stosunków handlowych z partnerami biznesowymi
  • Wzrost konkurencyjności na rynku
  • Profesjonalny pakiet usług w ramach obsługi wierzytelności dający klarowny obraz stanu rozliczeń

Magellan prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne – Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Central Europe s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W ramach Grupy działa także MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze służby zdrowia.

Magellan S.A.
90-330 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 76
tel. 698 976 000
www.magellan.pl
faktoring@magellan.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.