English Version
Zespół ekspertów Banku BPH, wykorzystując między innymi wieloletnie doświadczenie grupy GE Capital - jednego z liderów branży faktoringowej w Europie - przygotował nowoczesne usługi faktoringowe, dzięki którym Klienci otrzymują wsparcie, wyspecjalizowane rozwiązania i indywidualnie ustalane warunki cenowe. W ramach Faktoringu BPH wykorzystujemy doświadczenie GE Capital w zakresie systemów, procesów i modelu organizacyjnego.

Od lat tworzymy rozwiązania umożliwiające rozwój korporacjom oraz średnim i małym firmom, wspierające je w minimalizowaniu ryzyka prowadzenia biznesu. Oferujemy m.in. pełną obsługę transakcyjną, zaawansowane technologicznie produkty bankowości elektronicznej i skarbowej oraz usługi finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Na polskim rynku działamy od ponad 20 lat. Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład Indeksu Respect. Od 2008 roku jesteśmy częścią globalnej grupy kapitałowej General Electric.

Bank BPH SA
80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

4 listopada 2016 roku, z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 124c ustawy Prawo bankowe oraz zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.