English Version
UBI Factor S.p.A. (Spółka Akcyjna) jest jednym z głównych włoskich graczy na rynku faktoringu. UBI FACTOR jest członkiem stowarzyszenia Assifact - Italian Factoring Association, a od 1984 roku sieci Factors Chain International (FCI), co umożliwia utrzymanie obecności w 69 krajach, z ponad 255 partnerami zagranicznymi.
Siedzibą główną spółki jest Mediolan, z rozwiniętą siecią we Włoszech (3 filie oraz niemal 70 Oddziałów Bakowości Korporacyjnej UBI Banca Group) i ponad 6,000 klientów. UBI Factor posiada znaczące powiązania z międzynarodowymi grupami przemysłowymi.

UBI FACTOR S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce został założony we wrześniu 2008 roku w zawiązku z międzynarodową działalnością spółki oraz jej stałym rozwojem.
UBI FACTOR Oddział w Polsce oferuje zindywidualizowane usługi, koncentrując się na potrzebach Klientów i wykorzystując międzynarodowe doświadczenie. Oddział oferuje szeroką gamę usług faktoringowych, w tym specjalizuje się w faktoringu odwrotnym w celu wspierania międzynarodowych firm za pomocą programu finansowania dostawców.

Spółka UBI Factor została powołana w 1981 roku przez konsorcjum banków pod nazwą CBI Factor z inicjatywy Centralnego Instytutu Banków i Bankierów. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych została przejęta przez Grupę Banca Lombarda, a w 2005 roku połączona z Veneta Factoring, jedną z głównych firm faktoringowych we Włoszech. Po utworzeniu Grupy UBI Banca, spółka CBI Factor zmieniła nazwę i 24 września 2008 roku rozpoczęła działalność jako UBI Factor.
Międzynarodowa sieć UBI Banca opiera się na oddziałach zagranicznych (Luksemburg - Niemcy - Francja - Polska - Hiszpania), biurach przedstawicielstw (Hong Kong, Szanghaj, Mumbaj, San Paulo oraz Moskwa) oraz partnerstwie z licznymi bankami międzynarodowymi.

UBI Factor jest punktem odniesienia dla wszystkich rodzajów firm: przede wszystkim dla średnich i dużych spółek, importerów oraz eksporterów.
Oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi faktoringowe, wspierając rozwój naszych Klientów, korzystając z synergii Grupy UBI Banca oraz realizując cel rozwoju gospodarczego za pomocą faktoringu krajowego i międzynarodowego.
Tworzymy innowacyjne produkty w celu oferowania zintegrowanych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

UBI Factor S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
31-476 Kraków, al. Gen. Bora-Komorowskiego 25A
tel. +48 12 297 84 00, fax. +48 12 297 84 10
www.ubifactorpolska.com
www.ubifactor.it
ubipolska@ubifactor.it
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.