English Version
Pragma Faktoring SA działa na rynku usług finansowych od 1996 r. W 2007 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2011 roku Pragma Faktoring SA należy do Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA posiadającej kompleksową ofertę w zakresie zarządzania należnościami niewymagalnymi i wymagalnymi.

Spółka swoją ofertę dedykuje małym i średnim przedsiębiorstwom. Jako faktor niezwiązany z sektorem bankowym Pragma Faktoring stosuje uproszczone, czytelne procedury, nie ograniczając dostępu do finansowania firmom z krótką historią działalności. Szybkość weryfikacji transakcji i procesu decyzyjnego oraz dostępność usług faktoringu i finansowania cieszą się zainteresowaniem Klientów i umożliwiają spółce szybki wzrost udziału w rynku.

Ofertę Pragma Faktoring charakteryzuje duża elastyczność i dostosowanie wariantów produktów do specyficznych potrzeb sektora MSP. Spółka świadczy usługi faktoringu niepełnego, pełnego, eksportowego, uproszczonego (finansowanie pojedynczych transakcji), odwrotnego i zamówieniowego. Celem nadrzędnym jest dostosowanie produktu do oczekiwań Klienta i utrzymanie długoterminowej współpracy.

Pragma Faktoring SA
40-584 Katowice, ul. Brynowska 72
tel. 32 44 20 200, fax 32 44 20 240
www.pragma.pl
inkaso@pragma.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.