English Version
PKO Faktoring stale doskonali i wzbogaca ofertę faktoringu, czego dowodem jest wyróżnienie za "Najlepszy produkt dla biznesu 2011"! Wyróżnienie zostało przyznane przez Gazetę Finansową za "bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług faktoringowych".

O bezpieczeństwie jakie gwarantuje PKO Faktoring, świadczy renoma firmy, wynikająca z przynależności do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce. PKO Faktoring pozyskuje Klientów głównie we współpracy z Obszarem Korporacyjnym PKO Banku Polskiego, działa także wśród firm z sektora MSP.

Doświadczenie i kompetencje pracowników PKO Faktoring zapewniają każdej firmie korzystającej z faktoringu efektywne zarządzanie jej należnościami. Nowatorski system do administrowania wierzytelnościami Factornet zapewnia Klientom dostęp do szczegółowych informacji o koncie wierzytelności.

Spółka oferuje Klientom usługi faktoringu krajowy bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka oraz faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy zagranicznego.

PKO Faktoring działa poprzez sieć oddziałów detalicznych i korporacyjnych Banku PKO.

PKO Faktoring SA
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52
tel. 22 577 03 35
www.pkobpfaktoring.pl
faktoring@pkofaktoring.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.