English Version
Pekao Faktoring Sp. z o.o. jest pionierem na polskim rynku faktoringu, prowadzi działalność od 1998 roku. Firma dysponuje wieloletnim doświadczeniem i bardzo dobrą znajomością branży. Od wielu lat osiąga bardzo wysoki wolumen obrotów. W roku 2008 Pekao Faktoring wykupiła wierzytelności o wartości 5,181 mld złotych, co po raz kolejny potwierdza jej czołową pozycję rynkową. Dziesięć lat działalności na polskim i międzynarodowym rynku to ponad 34 mld PLN nabytych wierzytelności i tysiące zadowolonych klientów. To również ponad 2 milionów wykupionych faktur. Zrealizowane w 2008 roku transakcje faktoringu zagranicznego osiągnęły wartość 1,886 mld złotych, jest to jedna trzecia wartości wszystkich międzynarodowych transakcji faktoringu zrealizowanych w Polsce.

Pekao Faktoring ma solidne fundamenty i jest przyjazna dla pracowników. Atutem Pekao Faktoring jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy umiejętnie łączą posiadaną wiedzę z doświadczeniami nabytymi przez wiele lat działalności. Wiedza i umiejętności pracowników podlegają stałemu procesowi doskonalenia i rozwoju.

Pekao Faktoring jest również autorem innowacyjnych rozwiązań produktowych. Na zlecenie firmy opracowane zostały pionierskie i efektywne rozwiązania informatyczne. Do obsługi transakcji Pekao Faktoring wykorzystuje wielofunkcyjne programy, które umożliwiają:
  • błyskawiczny wykup wierzytelności, z wyjątkowo krótkim czasem realizacji (nawet 2 godzinnym),
  • obsługę praktycznie każdej ilości faktur, w dowolnej walucie bez ograniczeń kwotowych,
  • dostęp do informacji o stanie rozliczeń przez całą dobę,
  • powiadamianie o wykonanych operacjach za pośrednictwem SMS i e-mail.
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom przedsiębiorstw, co roku wprowadzamy nowe rozwiązania produktowe. W Pekao Faktoring opracowane zostały zindywidualizowane formy usług faktoringowych, w pakiecie ofert posiadamy kilkanaście rozwiązań spełniających oczekiwania wszystkich Klientów.

Wysoki standard świadczonych usług jest potwierdzony przez międzynarodowe organizacje branżowe, International Factors Group i Factors Chain International. Pekao Faktoring zajmuje wysokie pozycje w corocznych rankingach. W obsłudze transakcji międzynarodowych Pekao Faktoring współpracuje z wieloma renomowanymi firmami faktoringowymi z całego świata.

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64
tel. 81 445 20 00, fax 81 445 20 02
infolinia: 0 801 800 079
www.pekaofaktoring.com.pl
kontakt@pekaofaktoring.com.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.