English Version
ING Commercial Finance Polska SA (dawniej Handlowy-Heller SA) powstała w 1994 roku jako pierwsza na polskim rynku firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. Od marca 2006 roku firma należy do międzynarodowej Grupy ING - jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

ING Commercial Finance Polska SA jest jednym z liderów rynku faktoringowego w Polsce. Firma, dzięki połączeniu doskonałej znajomości lokalnego rynku i dostępu do rozwiązań biznesowych sprawdzonych na całym świecie, oferuje nowoczesne produkty faktoringowe, dopasowane do potrzeb zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Dodatkowo, jako członek Factors Chain International, spółka oferuje swoim klientom obsługę transakcji zagranicznych we współpracy z ponad 250 firmami faktoringowymi lub bankami z całego świata.

Pragnąc sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających Klientów, ING Commercial Finance regularnie wprowadza do oferty nowe produkty i usługi. Obecnie firma oferuje:
  • Faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu) lub bez przejęcia ryzyka (z regresem) spłaty należności handlowych krajowych lub zagranicznych odbiorców, wraz z finansowaniem należności lub bez (faktoring obsługowy).
  • Faktoring wymagalnościowy z możliwością swobodnego decydowania o momencie sfinansowania należności przed terminem jej wymagalności, oraz z przeniesieniem na odbiorcę kosztu finansowania po terminie wymagalności należności.
  • Faktoring samorzadowy z finansowaniem (bez regresu) należności handlowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Faktoring odwrotny/Supply Chain Finance z finansowaniem dostawców.
  • Faktoring importowy z obsługą i przejęciem ryzyka spłaty należności krajowych odbiorców względem dostawcy współpracującego z zagranicznym faktorem (zrzeszonym w Factors Chain International).
Spółka oferuje także usługi dodatkowe takie jak: przejęcie obsługi polisy ubezpieczenia należności zawartej przez klienta, inkaso należności - monitowanie i egzekwowanie zapłaty, windykacja na zlecenie klienta, ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności, płatności i korekt.

Zatrudnieni w ING Commercial Finance, wysoko wykwalifikowani doradcy, chętnie służą pomocą przy wyborze oferty najbardziej optymalnej i dopasowanej do potrzeb klienta.

ING Commercial Finance swoim obszarem działania obejmuje całą Polskę. Obecnie biura regionalne firmy znajdują się w Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu.

ING Commercial Finance Polska S.A.
02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 45
tel. 22 558 74 00 fax 22 558 74 90
www.ingcomfin.pl
marketing@ingcomfin.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.