English Version
 1. Wielkość firmy
  • Kwota obrotów faktoringowych za 2016 rok w mln zł: 24,3 mld zł
  • Liczba pracowników: 95
  • Rok powstania firmy: 1995
 2. Grupa docelowa klientów
  Firmy z rocznymi przychodami powyżej 1 mln PLN dostarczające produkty, towary lub świadczące usługi, które poszukują:
  • finansowania odroczonych terminów zapłaty oferowanych odbiorcom,
  • poprawy płynności finansowej i większego bezpieczeństwa finansowego,
  • poprawy bezpieczeństwa sprzedaży - w szczególności poprzez ubezpieczenie należności,
  • poprawy dyscypliny płatniczej odbiorców,
  • przejęcia przez wyspecjalizowaną firmę czynności w zakresie zarządzania portfelem należności.
 3. Portfel oferowanych usług
  • Faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu) lub bez przejęcia ryzyka (z regresem) spłaty należności handlowych krajowych lub zagranicznych odbiorców wraz z finansowaniem należności lub bez (Faktoring obsługowy).
  • Faktoring wymagalnościowy z możliwością swobodnego decydowania o momencie sfinansowania należności przed terminem jej wymagalności oraz z przeniesieniem na odbiorcę kosztu finansowania po terminie wymagalności należności.
  • Faktoring odwrócony / Supply Chain Finance z finansowaniem dostawców.
  • Faktoring importowy z obsługą i przejęciem ryzyka spłaty należności krajowych odbiorców względem Dostawcy współpracującego z zagranicznym Faktorem (zrzeszonym w FCI)
  • Usługi dodatkowe: przejęcie obsługi polisy ubezpieczenia należności zawartej przez Klienta, inkaso należności - monitowanie i egzekwowanie zapłaty, windykacja na zlecenie Klienta, ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności, płatności i korekt.
 4. Obszar działania
  Cała Polska - oddziały w: Gliwicach, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu.
 5. Przynależność do federacji/stowarzyszeń
  • Polski Związek Faktorów,
  • Factors Chain International
ING Commercial Finance Polska S.A. (dawniej Handlowy-Heller S.A.) powstała w 1994 r. jako pierwsza na polskim rynku firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. Od marca 2006 roku, firma należy do międzynarodowej Grupy ING – jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

ING Commercial Finance Polska S.A. jest jednym z liderów rynku faktoringu w Polsce (14,5% udziału w rynku). Firma, poprzez połączenie doskonałej znajomości lokalnego rynku i dostępu do sprawdzonych na całym świecie rozwiązań biznesowych, oferuje nowoczesne produkty faktoringowe - dopasowane do potrzeb zarówno małych i średnich przedsiębiorstw jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Dodatkowo, jako członek Factors Chain International, spółka oferuje swoim Klientom obsługę transakcji zagranicznych we współpracy z ponad 400 firmami faktoringowymi lub bankami z całego świata.

ING Commercial Finance Polska S.A.
02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 45
tel. 22 558 74 00 fax 22 558 74 90
www.ingcomfin.pl
marketing@ingcomfin.pl
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.