English Version
Strona główna /
Aktualności
 
2015
16.10.2015
Komentarz do wyników za III kwartał 2015 r.
Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec trzeciego kwartału 2015 roku obroty o łącznej wartości 96,2 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 17,38%. Branża nadal utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu co potwierdza bardzo dobrą kondycję faktoringu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dokumencie:
28.09.2015
VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu
17 września w warszawskim hotelu Marriott odbył się VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu, zorganizowany przez Polski Związek Faktorów. W Kongresie wzięło udział 190 osób, repezentujących 65 różnych firm i instytucji, przybyli również goście z zagranicy, m.in. liderzy międzynarodowych federacji faktoringowych oraz eksperci i praktycy w zakresie obrotu wierzytelnościami z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Ich obecność to niewątpliwy dowód uznania dla osiągnięć polskich faktorów.

Już po raz szósty spotkali się reprezentanci 24 instytucji finansowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, przedstawiciele spółek sektora usług finansowych i banków, dostawcy usług dla branży oraz pracownicy naukowi i studenci uczelni ekonomicznych. Ci ostatni są zawsze szczególnie zainteresowani wynikami konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu faktoringu: "Złote Pióro PZF”.
21.08.2015
VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu
17 września br. spotykamy się na VI Międzynarodowym Kongresie Faktoringu. Do zobaczenia w warszawskim hotelu Marriott.
14.07.2015
Komentarz do wyników za II kwartał 2015 r.
Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec drugiego kwartału obroty o łącznej wartości 62,2 mld zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 18,94%. Branża po raz kolejny odnotowała wzrost w skali dwucyfrowej co potwierdza bardzo dobrą kondycję faktoringu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dokumencie:
20.04.2015
Komentarz do wyników za I kwartał 2015 r.
Polski Związek Faktorów informuje, że obroty instytucji zrzeszonych w Związku po raz kolejny wzrosły i po trzech miesiącach roku osiągnęły rekordową wartość 30.172,35 milionów złotych (24.178,43 milionów złotych na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku), co oznacza wzrost rok do roku o 24,79%. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dokumencie:
16.03.2015
Nowe władze Polskiego Związku Faktorów
13 marca b.r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Faktorów.

Pan Mirosław Jakowiecki, dotychczasowy Przewodniczący, po 8 latach kierowania Związkiem złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Członkowie PZF podziękowali p. Jakowieckiemu za jego wkład wniesiony w rozwój branży faktoringowej w Polsce.

W związku z powyższym oraz wprowadzonymi zmianami w Statucie PZF, dokonane zostały zmiany personalne w składzie Komitetu Wykonawczego. Walne Zebranie przeprowadziło wybory uzupełniające, wybierając do składu Komitetu Wykonawczego p.p. Andrzeja Żbikowskiego i Jerzego Dąbrowskiego. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Komitet Wykonawczy powierzył pełnienie funkcji Przewodniczącego panu Dariuszowi Steciowi.
30.01.2015
Konkurs "Złote Pióro PZF"
Ogłaszamy konkurs "Złote Pióro PZF" na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac do konkursu przyjmujemy do 31 lipca 2015 r.
Wydrukowane prace wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym prosimy nadsyłać do Polskiego Związku Faktorów na adres korespondencyjny:
ul. Lubartowska 74A, 20-094 Lublin.
14.01.2015
Komentarz do wyników za IV kwartał 2014 r.
Dwadzieścia dwie firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów wykupiły w 2014 roku wierzytelności o wartości 114,4 miliardów złotych. Wartość wierzytelności wykupionych przez faktorów z Polskiego Związku Faktorów była w 2014 roku wyższa o 17,31% w stosunku do roku poprzedniego, dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymywania się trendu o silnej dynamice wzrostu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dokumencie:
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.