Wśród przedsiębiorców coraz więcej optymizmu

Wśród przedsiębiorców coraz więcej optymizmu

Jak wynika z badań NBP, koniunktura gospodarcza w ostatnim kwartale 2016 r. uległa poprawie. Jednak, jak się okazuje, nie na długo. Respondenci z większym pesymizmem podchodzą do nadchodzącego, 2017 roku. Spadek nastrojów może być spowodowany widocznymi...

W oczekiwaniu na nowe obciążenia podatkowe

W ostatnim badaniu koniunktury przeprowadzonym przez NPB, zanotowano lekkie pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców jeśli chodzi o oceny ich bieżącej sytuacji. Do spadku optymizmu przyczyniły się: już odczuwalny efekt wprowadzenia podatku bankowego, a także...

Jest dobrze, ale co będzie dalej?

Wśród przedsiębiorców widać wyraźnie trudności z jednoznacznie pozytywnym prognozowaniem sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach. Z jednej strony oczekują wzrostu popytu, planują zwiększać zatrudnienie i płace, a z drugiej – obawiają się zmian w polityce...

Optymizm mniejszy ale wciąż jest

Czy to efekt cyklu koniunkturalnego, czy zwykłe jesienne pogorszenie nastrojów? Analizy ekonomiczne wskazują na większą ostrożność polskich przedsiębiorców w przewidywaniu przyszłości. Widać jednak pozytywne zmiany w sytuacji płynnościowej firm – potwierdza to Bibby...