Optymizm mniejszy ale wciąż jest

Czy to efekt cyklu koniunkturalnego, czy zwykłe jesienne pogorszenie nastrojów? Analizy ekonomiczne wskazują na większą ostrożność polskich przedsiębiorców w przewidywaniu przyszłości. Widać jednak pozytywne zmiany w sytuacji płynnościowej firm – potwierdza to Bibby...

Jest poprawa w polskim sektorze przedsiębiorstw

Wiele wskazuje na to, że polskim przedsiębiorcom powodzi się coraz lepiej. Potwierdzają to zarówno odczyty dla całej gospodarki, jak i wskaźniki koniunktury w poszczególnych obszarach.   Czy możemy spodziewać się trwałego ożywienia? Jak wynika z Raportu o stanie...