Co nowego w bazie ERIF? Podsumowanie III kwartału

Ukazał się najnowszy raport za III kwartał 2019 r., przedstawiający dane na temat wielkości oraz struktury bazy należącej do ERIF.   Do jakich zmian doszło względem poprzedniego kwartału, jak i całego prezentowanego okresu? Jak zmieniła się struktura wartości oraz...