Statystyki 2018

IV kwartał 2018

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale (2016 – 2018; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po IV kwartale
w latach 2014 – 2018 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w IV kwartale 2018 r. w ujęciu sektorowym (w %)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2018 w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2018 r.

III kwartał 2018

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale (2016 – 2018; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po III kwartale
w latach 2013 – 2018 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w III kwartale 2018 r. w ujęciu sektorowym (w %)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale 2018 w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale 2018 r.

II kwartał 2018

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale (2016 – 2018; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po II kwartale
w latach 2013 – 2018 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w II kwartale 2018 r. w ujęciu sektorowym (w %)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2018 w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2018 r.

I kwartał 2018

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale (2016 – 2018; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale
w latach 2013 – 2018 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w I kwartale 2018 r. w ujęciu sektorowym (w %)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2018 w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2018 r.